Fordítások

A jövendő világkultúra

Az emberiség humánus és értelmi fejlődése

Hogy az emberek nem maradnak ugyanazon a fejlődési lépcsőfokon, hanem egy folyamatos változáson mennek át, kétségbevonhatatlan tény. Nem olyan körülmények között élünk a manapság, mint amilyenek között a középkorban élt az emberiség. E tények változása attól a szellemi változástól függ, ami az emberek lelke mélyén történik. Egyre inkább felvilágosultak lesznek. Az emberekben egy fokozódó humánus érzék és egy fokozódó értelem növekszik. Ez az a növekedés hagyta nyomait a mai emberiség legmagasabban kifejlődött kultúrájában. Mindenki a háborúk megszűnését akarja, mindenki békét akar. Azoknak a fiataloknak többsége, akik ma katonák, nem lenne szándékukban kapcsolatba kerülni a katonai hivatalokkal, ha nem lennének rákényszerítve. Az emberek továbbá szeretnének egy olyan egészséges életmódot találni, ami megszabadítja őket a betegségektől. Ez a fejlődő humánus érzék és értelem és az egészséges életmód iránti igény erősödése lassanként erősödik olyan politikai és vallási felfogást vált ki a világon, ami fel fogja számolni azokat a viszonyokat, amelyek manapság az embereket gúzsba kötve tartják a – nagy részben hiányos– kultúraterületeken.

Amikor senki nem fogja kihasználni a másikat

Az emberek rá fognak jönni, hogy a háború háborút szül, és ezért nem lehet ezt háborúval megszüntetni. Az emberek rá fognak jönni arra is, hogy háború oka a birtoklási vágy a gazdagság után. Ezért a jövőben meg fogják akadályozni azt, hogy valaki mások kárára gazdagodhasson meg, mint ahogy az manapság történik. Az emberek a jövőben arról is gondoskodni fognak, hogy minden megszülető gyermek ugyanazokat a lehetőségeket kapja meg az élet javaihoz, és biztosítani fogják, hogy képességeiket teljesen kibontakoztathassák. Az emberek jövő államában nem fogják megtapasztalni, hogy milliónyi ember hal meg az éhségtől és a szegénységtől, miközben mások a dőzsöléstől és fölöslegtől halnak meg. Így nem lesz semmilyen lehetőség arra, hogy anyagi vagy mesterséges osztálykülönbség létezzen, aminek a világ ma alá van vetve. Mindenki jómódban fog élni. Ezáltal nagy része el fog tűnni annak, ami manapság tönkreteszi az emberek mindennapi életét. Ami elrontja házasságukat, ami betegség, depresszió, életuntság és öngyilkosság formájában tönkreteszi vagy károsítja egészségüket. A világállam olyan tökéletes lesz, hogy a mai idők a jövő embereinek egy ördögi világnak, magának a pokolnak fog tűnni. Manapság mindenki háborúzik mindenki ellen. – Gondoljunk el egy olyan világot, amelyben nincs háború, gyilkolás vagy emberölés, sem szegénység, betegség, bánat vagy depresszió és öngyilkosság. – Gondoljunk egy világot, amelyben mindenki élvezheti az élet javait anélkül, hogy ez a mások szegénységéhez és lebecsüléséhez vezet, és amelyben ezért sokkal könnyebb mindenkinek, hogy szeretetet érezzen mindenki iránt.

Nem lesz szükség pénzre, ha a világállam birtokában lesz az összes anyagi forrás

Lehetséges, hogy egy ilyen kultúra valóban létrejöjjön a világon? – Igen, éppen az lehetetlen, hogy ne jöjjön létre. Ez ugyanazokat a törvényeket követi, mint a gyümölcsök megérése – a gyümölcsök is keserűek mielőtt megérnek. Így fog megvalósulni annak elérése, hogy rábírjuk a világ minden emberét arra, hogy egy nép legyen egy kormánnyal. A világ összes népe tehát egy egységes nemzet lesz. Az egész világ mint egy állam fog létezni. Amikor az emberiség egy állammá válik, ennek az államnak lesz a birtokában minden anyagi forrás.

Ez az állam nem fog nyersanyagot vásárolni másik államoktól. Őnála van minden természeti kincs. Ezáltal a pénz felesleges lesz. A pénz már most is degenerálódik. A világállam egyedüli értéke az emberi munkaképesség lesz, mivel egyedül ez tudja a nyersanyagot a napi szükségleteknek megfelelő termékekké átalakítani.
A jövőben mindenki kedvének és tehetségének megfelelő területen fog dolgozni

A világkormány annyira lesz tekintettel az emberek képességeire és tehetségeire, mint amennyire a mai államokat az érdekli, hogy mennyi adót tudnak kisajtolni az állampolgárokból. Az emberek gondoskodni fognak arról, hogy minden gyermek a legjobb képzésben és oktatásban részesüljön, mégpedig olyan területeken, amihez kedve és a tehetsége van, mert csak így válhat legügyesebb és leghasznosabb tagjává a társadalomnak. Ha a zenéhez van tehetsége, akkor zenei kiképzést fog kapni. Ha más művészi ágakon belül tehetséges, akkor az azoknak megfelelő képzést fogja kapni. Ha a technika vagy kémia vagy egyéb szakmákban tehetséges, annak megfelelő oktatást és képzést fog kapni. Így az állam összes állampolgára saját területén belül lesz tehetség. Így fogja minden állampolgár a nép napi életének szükségeit megteremteni. Ha csak a napi életszükségleteket tekintjük, azok – gépek segítségével – előállíthatók a világállam állampolgárainak meglehetősen kis részével. És ez a termelést tehát olyan lények végzik, akiknek a kedvük és a tehetségük pontosan ezeken a területeken belül van. A világállam többi polgára így szabadon tevékenykedhet a művészet és a tudomány különböző ágaiban, ott, ahol kedve és tehetsége van. Tehát mindenki a tehetségének megfelelő területen fog hozzájárulni a világállam fenntartásához.

Csak néhány órás munkahét

A világállam tudománya könnyedén ki tudja számolni (mesterséges agyak összeköttetésével vagy elektromos számítógépekkel), hogy pontosan hány munkaórába kerül minden ember életfeltartása. Ennyire lesz kötelezve minden ember – igényeitől függően. Ez lehet heti egy nap vagy csupán heti néhány óra. Ezeket az órákat mindenki teljesíteni fogja az államnak, mindenki a saját speciális munkaterületén belül. Ha valaki technikus, akkor technikai területen fog dolgozni. Ha tudós, akkor tudományos területen. Ha énekes, akkor zenével fog foglalkozni. Tehát mindenki munkával fog fizetni, nem pedig pénzzel. Ha valaki befejezte az államnak végzett munkát, akkor lehetősége lesz arra, hogy használja az állam közlekedési eszközeit, repülőket, vasutakat, látogathatja az állam színházait, mozikat és más kulturális létesítményeit. Ha valaki több lehetőséget vett igénybe, mint amennyit dolgozott, akkor pótlólagos munkaórákkal kell fizetnie.

Egy jövendő világkultúra 12 pontban

• Az önzetlenség minden formájú győzelme az önzés felett. (A közösségi érdek győzelme a magánérdek fölött).
• Nemzetközi, demokratikus világkormány alkotása.
• Minden ország lefegyverzése, egy nemzetközi, pártatlan világrendőrség létrehozása.
• Egy nemzetközi, nyilvános (nem titkos) legfelsőbb törvény- és igazságügyi szervezet felállítása a tudomány legkiválóbb képviselőiből összeállítva (mind a bölcseleti és a természettudományos területekről), amely kvalifikálva lehet arra, hogy különbséget tegyenek „abnormális cselekedetek” és „bűncselekmények” között; ismerik a fejlődés folyamatát és a létezés örökké tartó törvényeit, ezáltal garanciát nyújtanak a mindenre és mindenkire nézve kötelező abszolút igazságra és igazságszolgáltatásra.
• A birtoklás jogainak megszüntetése és a javak átvétele a világállam javára.
• A pénzrendszer megszüntetése és annak bevezetése, hogy mindenki a személyesen teljesített munkája után kapja „fizetését”.
• Az egész világállamra kiterjedő közös gyermek-, öreg- és betegalapítvány létesítése, mely a munkaelismervényből való levonásokon alapszik.
• A gépek kihasználása a fizikai munkaidő rövidítéséért – tanulmányi napok és a szellemi kutatásoknak javára.
• Minden erőszakpolitika és minden vérontás megszüntetése.
• A kínzás, a testi fenyítés és halálbüntetés megszüntetése, az átgondolt internálási és nevelési rendszabályok javára.
• Vegetáriánus élelmiszerek kifejlesztése, jó egészségügyi és testi állapot, egészséges és világos lakásviszonyok.
• Szellemi szabadság, tolerancia, humanitás és szeretet kifejlesztése minden élőlény (emberek és állatok, növények és ásványok) felé.

Lippay László fordítása

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük