Jelképek

26. Az eljövendő tökéletes emberi világ

Posted on

A 26. jelkép rövid magyarázata A jelkép a földgolyó jövendő, teljesen kifejlődött emberiségét jelképezi. Minden a nemzetköziség felé fejlődik. A világ összes állama egy állammá egyesül, közös világkormánnyal. Az egész föld természeti kincsei az emberiség közös tulajdonává lesz. Az ember teremtőképessége a természeti erőforrásokat a mindennapi élet fenntartására fogja használni. Egyedül ez a teremtőképesség lesz […]

Jelképek

23. A kész ember

Posted on

A 23. jelkép rövid magyarázata A kész ember Isten képmása, olyan lény, amely áthaladt az egész spirálkörfolyamat sötétségzónáján, teljesen legyőzte ezt a zónát és most tökéletes fénylény. Legerősebb kisugárzása a tiszta felebaráti szeretet, teljesen függetlenül attól, hogy ez a felebarát növény, állat vagy ember, és teljesen független attól, hogy ez a felebarát barát vagy ellenség. […]

Jelképek

19. Beavatás a sötétségen keresztül

Posted on

A 19. jelkép rövid magyarázata A jelkép a sötétség tetőpontját jelképezi. A kozmikus elemzésekkel kezdjük látni a sötétség megoldásának körvonalait és az ún. “gonoszság” rejtelmét. A sötétség valójában az Isten tudatába való nagy beavatásnak – melyet minden földi ember át fog élni – egy isteni része. E rész nélkül az ember teremtése Isten képmására teljes […]

Jelképek

12. Az alapenergiák kombinációi

Posted on

A 12. jelkép rövid magyarázata Az élőlény hat energiaforráson, az univerzum hat alapvető energiáján keresztül hozza létre tudatosságát. A hat energia kombinációja határozza meg, hogy az élőlény a spirálkör hat szintje közül melyikbe tartozik. Az éhség és a kielégülés örökkévaló kozmikus elve révén a lény ritmikusan mozog a lét hat szintjén keresztül. A lényt tehát […]

Jelképek

11. Az örök világkép, az élőlény II., az örök Istenség és az örök istengyermekek

Posted on

A 11. jelkép rövid magyarázata A jelkép a univerzumot mint egészet mutatja. Az univerzum egy élőlény, nevezetesen az Istenség. Az Istenség hármassági elvként jelenik meg, amely az énből, a teremtőképességből és a teremtettből áll. Az Istenség magában foglalja az összes létező lényt, az istengyermekeket. Minden istengyermek ugyanezt a hármassági elvet képviseli, ezért a jelkép minden […]

Jelképek

8-9-10. A háromság elve

Posted on

A 8-9-10. jelkép rövid magyarázata Az univerzum egy élőlény – Isten. Mindent magába foglal, ami létezik, azaz minden nagyot és kicsit, minden világosságot és sötétséget, mindent, ami szellemi és mindent, ami szellemtelen, minden úgynevezett gonoszt és minden úgynevezett jót. Mivel egyszerre minden jelenséget magában foglal, önmagában más elemzése nem is lehet, mint a tény: “valami, […]

Jelképek

7. Az életegységek elve

Posted on

A 7. jelkép rövid magyarázata A világegyetem egy végtelen egység, amely magában foglal egy mindent felölelő lényt, nevezetesen Istent. Isten minden létező élőlényből áll. Ezek úgy szerveződnek mint élet az életben. Ez azt jelenti, hogy minden lény egyaránt makrolény, amely életteret biztosít a mikrolényeknek, és mikrolény, amely életterét egy nagyobb makrolénytől kapja. Ily módon minden […]

Jelképek

6. Az élőlény I.

Posted on

A 6. jelkép rövid magyarázata Az élőlény egy örökké létező hármas elvet képvisel: egy “ént” – teremtőt, egy “teremtőképességet” és a “teremtettet”. Ez a három elem ebben az elvben az X1, X2 és X3 nevet kapta. Az élőlény lényege egy örökös, halhatatlan ”valami, ami van”. Ez a lényeg azonban teljesen hozzáférhetetlen a közvetlen fizikai érzékeknek. […]

Jelképek

5. Kozmikus eszméletlenség

Posted on

Az 5. jelkép rövid magyarázata Alapos önismeret szükséges ahhoz, hogy valódi tapasztalatot és érzékelést nyerjünk az élet abszolút igazságáról. Az élőlény kozmikus analízise maga az élet misztériumának megoldása. A befejezetlen ember ugyanakkor majdnem tökéletesen tudatlan avagy kozmikusan eszméletlen a saját valódi, abszolút, szellemi avagy kozmikus analízisét tekintve. A jelkép fő részei A kérdőjelek azt jelzik, […]

Jelképek

4. A fény felé vezető út

Posted on

A 4. jelkép rövid magyarázata Az élőlények az élet primitív formáitól a magasabbakig fejlődnek. Egy bizonyos szakaszban az élőlény mentális struktúrájában megjelenik a vallási elv. Ezen az elven nemcsak a létezés vallásos módja alapszik, hanem a materializmus, minden politika és minden egyéb kiemelkedő tudatforma is. Ezt az elvet – mely az embereket arra vezeti, hogy […]