× BEZÁR × Kezdőlap Fordítások Jelképek Linkek Martinus Művek
Menu keresőgomb keresőgomb

Martinus 12 pontja

A 12 pont a teremtési elv fényes sugárzásának kinyilvánítása, kifejezi a szabályokat, megerősítve az új világimpulzuson keresztül.

• Az önzetlenség minden formájú győzelme az önzés felett. (A közösségi érdek győzelme a magánérdek fölött).
• Nemzetközi, demokratikus világkormány alkotása.
• Minden ország lefegyverzése, egy nemzetközi, pártatlan világrendőrség létrehozása.
• Egy nemzetközi, nyilvános (nem titkos) legfelsőbb törvény- és igazságügyi szervezet felállítása a tudomány legkiválóbb képviselőiből összeállítva (mind a bölcseleti és a természettudományos területekről), amely kvalifikálva lehet arra, hogy különbséget tegyenek „abnormális cselekedetek” és „bűncselekmények” között; ismerik a fejlődés folyamatát és a létezés örökké tartó törvényeit, ezáltal garanciát nyújtanak a mindenre és mindenkire nézve kötelező abszolút igazságra és igazságszolgáltatásra.
• A birtoklás jogainak megszüntetése és a javak átvétele a világállam javára.
• A pénzrendszer megszüntetése és annak bevezetése, hogy mindenki a személyesen teljesített munkája után kapja „fizetését”.
• Az egész világállamra kiterjedő közös gyermek-, öreg- és betegalapítvány létesítése, mely a munkaelismervényből való levonásokon alapszik.
• A gépek kihasználása a fizikai munkaidő rövidítéséért – tanulmányi napok és a szellemi kutatásoknak javára.
• Minden erőszakpolitika és minden vérontás megszüntetése.
• A kínzás, a testi fenyítés és halálbüntetés megszüntetése, az átgondolt internálási és nevelési rendszabályok javára.
• Vegetáriánus élelmiszerek kifejlesztése, jó egészségügyi és testi állapot, egészséges és világos lakásviszonyok.
• Szellemi szabadság, tolerancia, humanitás és szeretet kifejlesztése minden élőlény (emberek és állatok, növények és ásványok) felé.

Lippay László fordítása

 

fb mail twitter

 

© Harmadiktestamentum.hu

A Martinus-művekből származó szövegek jogvédettek
© Martinus Åndsvidenskabelige Institut, København